Mereu mai repede II

Mereu mai repede II (0)

Desertul Black Rock (Gerlach-Nevada),Septembrie 1997,doua echipe-americana si britanica, “Thrust SSC” (Super Sonic Car)-o adevarata racheta pe roti,1227,983 km/h-viteza supersonica stabilita de un vehicul terestru.